ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Η προστασία και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για το CadAcademy.

Σε αυτό το έγγραφο θα σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στη διεύθυνση www.cadacademy.grκαι σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές (συλλογικά αναφερόμενες ως “Πλατφόρμες”) που ενσωματώνουν αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (άρθρο 4 παράγραφος 1 του GDPR). Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου. Πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ταυτότητά σας, π.χ. ο αριθμός των χρηστών ενός δικτυακού τόπου στο Διαδίκτυο, δεν εμπίπτει στο πεδίο αυτό.

Το CadAcademyσέβεται το απόρρητο όλων των χρηστών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προϊόντων και τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τρόπους και τους όρους υπό τους οποίους το CadAcademyεπεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτήν την πολιτική απορρήτου, ώστε να κατανοήσετε την προσέγγισή μας όσον αφορά την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών , και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ («Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» ή «GDPR») και του Ελληνικού νόμου και όλες οι διαφορές σχετικά με τις σχέσεις μας βάσει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ρυθμιστούν όπως προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής “CadAcademy” ή “Εμείς”) υπό την έννοια του GDPRκαι άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών καθώς και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων είναι:

CadAcademy, Ατομική Επιχείρηση που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Ελλάδος.

Διεύθυνση: Αγαμέμνονος Μεταξά16 , Περιοχή Αθήνα,

Τηλ .: +30 212 10 10 625

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@cadacademy.gr

 

Με ποια σχέση συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, την απόκτηση των αδειών από εσάς για τη χρήση των προϊόντων μας και σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

Θα χειριστούμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε, με τη δέουσα προσοχή και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ειδική ειδοποίηση – αν είστε κάτω των 16 ετών

 

Τα προϊόντα μας δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, παρέχουμε ή επεξεργαζόμαστε με οποιαδήποτε άλλη μορφή προσωπικές πληροφορίες για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Σας παρακαλούμε λοιπόν, εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλώ μην μας στείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Αν είστε κάτω των 16 ετών και θέλετε να θέσετε μια ερώτηση ή να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας με οποιονδήποτε τρόπο που απαιτεί να υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να το πράξει εκ μέρους σας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Το CadAcademyέχει αναπτύξει μια ειδοποίηση απορρήτου που απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών μας παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδέκτων των προσωπικών δεδομένων
 • την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής
 • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητείται από το λογισμικό του CadAcademyτην πρόσβαση και τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 • άλλες χρήσιμες πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο

Η δήλωση απορρήτου διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.cadacademy.gr/privacy. Εάν δεν έχετε διαβάσει και αναγνωρίσει τις πληροφορίες στην ειδοποίησή μας για το απόρρητο, παρακαλούμε να το κάνετε με όσο πιο σύντομα μπορείτε.

 

Πολιτική για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Το CadAcademyέχει αναπτύξει και εφαρμόσει μια πολιτική για τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που παρέχονται από το GDPRκαι εξηγείται στην πολιτική απορρήτου, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική μας σχετικά με τα τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα στη διεύθυνση: www.cadacademy.gr/privacy. Στην πολιτική αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από το CadAcademyόταν λαμβάνεται αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων

 

Συγκατάθεση

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκλησή της. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεση που παρέχετε εσείς επικοινωνώντας μαζί μας ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στις διευθύνσεις που παρέχονται στην τελευταία ενότητα αυτής της πολιτικής απορρήτου.

 

Άμεσο μάρκετινγκ

Για να βελτιστοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ. Καθώς σεβόμαστε το απόρρητό σας, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, όταν το γνωρίζετε και αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ. Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για άμεσο μάρκετινγκ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω. Θα σταματήσουμε τη χρήση των πληροφοριών σας για τέτοιους σκοπούς, μόλις αυτό είναι λογικά δυνατό να το πράξουμε.

 

Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι από τους ιστότοπους, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συνδέσεις με ιστότοπους, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων με πρακτικές απορρήτου διαφορετικές από τις δικές μας. Αν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους ή υπηρεσίες, οι πληροφορίες σας διέπονται από τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των τρίτων. Επιπροσθέτως, τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα μπορούν (περιστασιακά) να μεταφερθούν σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εμάς ή από τους αντιπροσώπους και τους διανομείς μας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος από τους διακομιστές μας βρίσκεται σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς εκτός από αυτό που έχουμε συμφωνήσει μαζί τους. Ζητάμε από αυτά τα τρίτα μέρη να εφαρμόσουν επαρκή επίπεδα προστασίας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σεβόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και, ως εκ τούτου, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας για προστασία της ιδιωτικής ζωής θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται εάν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ με αυτό τον τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ή κατάλληλες διασφαλίσεις για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, παρακαλούμε να ελέγξετε την ειδοποίησή μας σχετικά με το απόρρητο στη διεύθυνση: www.cadacademy.gr/privacy.   

 

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Εκτός από ό, τι ορίζεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν έχουμε το νόμιμο δικαίωμα ή την υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτείται από νομική διαδικασία ή για λόγους πρόληψης της απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή εάν πιστεύουμε ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη για την προστασία ή / και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής μας ασφάλειας και αυτών των χρηστών / πελατών μας ή άλλων ατόμων.

 

Συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως τη χώρα σας, το λειτουργικό σύστημα, την ανάλυση οθόνης, τον τύπο προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε και τις εκδόσεις τους ή τον ιστότοπο από τον οποίο προσγειώσατε στον ιστότοπο μας και τις αλληλεπιδράσεις σας με τον ιστότοπο κ.λπ. Δεν μπορείτε να ταυτοποιήστε από αυτές τις πληροφορίες και χρησιμοποιείται μόνο για να μας βοηθήσει στην παροχή αποτελεσματικής υπηρεσίας σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Διατηρώντας τα αρχεία μας ακριβή

Στόχος μας είναι να διατηρούμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Αν θέλετε να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση και θα αναβαθμίζουμε αυτά τα μέτρα όταν νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Πολιτική cookie

Χρησιμοποιούμε τον όρο “cookies” για να αναφέρουμε τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που καλύπτονται από την οδηγία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

Τι είναι ένα cookie;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που το πρόγραμμα περιήγησής σας τοποθετεί στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα cookies βοηθούν τον περιηγητή σας να πλοηγεί σε έναν ιστότοπο και τα ίδια τα cookies δεν μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας ή στα αρχεία σας. Όταν ένας διακομιστής χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να διαβάσει τα cookies, μπορεί να βοηθήσει έναν ιστότοπο να προσφέρει μια πιο φιλική προς το χρήστη υπηρεσία. Για να προστατεύσετε το ιδιωτικό σας απόρρητο, το πρόγραμμα περιήγησής σας δίνει μόνο πρόσβαση σε ένα ιστότοπο στα cookies που έχει ήδη στείλει σε εσάς.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό μας και να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookie θυμούνται τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το πρόσθετο λογισμικό προγράμματος περιήγησης που έχετε εγκαταστήσει. Θυμούνται επίσης τις προτιμήσεις σας, όπως η γλώσσα και η περιοχή, οι οποίες παραμένουν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατά την επανεξέταση του ιστότοπου. Τα cookie σας επιτρέπουν επίσης να αξιολογήσετε σελίδες και να συμπληρώσετε φόρμες σχολίων. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι cookies περιόδου λειτουργίας και διαρκούν μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, άλλα είναι μόνιμα cookies τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies από τρίτους;

Για ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε τρίτους προμηθευτές, για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με ενσωματωμένα βίντεο ή συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτά τα βίντεο ή οι σύνδεσμοι (και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από προμηθευτές τρίτων) ενδέχεται να περιέχουν cookies τρίτων κατασκευαστών και μπορείτε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές αυτού του δικτυακού τόπου τρίτων για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

 

 

Πώς μπορώ να απορρίψω και να διαγράψω τα cookies;

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή προσωπικών προσωπικών στοιχείων για εσάς. Ωστόσο, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε ή να αποκλείσετε τα cookies που έχουν οριστεί από εμάς ή από τον ιστότοπο τρίτων προμηθευτών αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας – για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης. Σημειώστε ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, οπότε αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν τα cookies, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε ή να αποκλείσετε ενεργά τα cookies. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookie σε προγράμματα περιήγησης για κινητά τηλέφωνα και για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης ή διαγραφής τέτοιων cookies, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αν απορρίψετε τη χρήση cookies, θα μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, αλλά κάποιες από τις λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

 

Πολιτική απορρήτου για reCAPTCHA

Το Invisible Captcha ή reCAPTCHA απαιτεί από τους τελικούς χρήστες να κάνουν κλικ σε ένα κουμπί που λέει “Δεν είμαι ρομπότ” και η Google μπορεί να καθορίσει εάν θα προτρέψει τον χρήστη με πρόσθετη ερώτηση (π.χ. επιλέξτε εικόνες που περιγράφουν καλύτερα το Χ) δεν είναι στην πραγματικότητα ένα ρομπότ.

Πώς λειτουργεί το “Invisible Captcha”– το reCAPTCHA συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες για να κάνει αυτό τον προσδιορισμό αν είναι ανθρώπινο και όχι bot.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει το reCAPTCHA;

Κατ ‘αρχάς, ο αλγόριθμος reCAPTCHA θα ελέγξει για να δει εάν υπάρχει κάποιο cookie τοποθετημένο στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται.

Στη συνέχεια, θα προστεθεί ένα πρόσθετο cookie συγκεκριμένο reCAPTCHA στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και θα ληφθεί ένα πλήρες στιγμιότυπο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης του χρήστη εκείνη τη χρονική στιγμή, pixel – pixel.

Ορισμένες από τις πληροφορίες περιήγησης και χρήστη που συλλέγονται αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν:

Όλα τα cookies που έχουν τοποθετηθεί τους τελευταίους 6 μήνες,

Πόσα κλικ του ποντικιού έχετε κάνει σε αυτήν την οθόνη (ή αγγίζει σε μια συσκευή αφής),

Οι πληροφορίες CSS για τη συγκεκριμένη σελίδα,

Η ημερομηνία

Η γλώσσα που έχει ο browser σας έχει ρυθμιστεί

Οποιεσδήποτε προσθήκες έχετε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα περιήγησης και

Όλα τα αντικείμενα Javascript

Εξαιτίας αυτής της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, η απαίτηση από την CalOPPA ενεργοποιείται και απαιτείται πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν ενσωματώνεται το reCAPTCHA.

 

Πολιτική της ΕΕ για τη συναίνεση χρηστών

Όταν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα μας που ενσωματώνουν αυτήν την πολιτική, πρέπει να παρέχονται ορισμένες γνωστοποιήσεις και συναινέσεις από τους τελικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων απαιτεί τέτοιες γνωστοποιήσεις και συναινέσεις.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να αποκαλύψετε σαφώς και να λάβετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε συλλογή, κοινή χρήση και χρήση δεδομένων που λαμβάνει χώρα σε οποιονδήποτε ιστότοπο, εφαρμογή, δημοσίευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ιδιότητα ως συνέπεια της χρήσης των προϊόντων σας.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσετε ότι ένας τελικός χρήστης θα έχει σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη αποθήκευση και την πρόσβαση σε cookiesή άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του τελικού χρήστη και τη συναίνεσή τους όταν η δραστηριότητα αυτή συμβαίνει σε σχέση με ένα προϊόν στο οποίο αυτή η πολιτική ισχύει.

 

Αλλαγές στην πολιτική αυτή

Μελλοντικά, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα. Ελέγξτε την πολιτική απορρήτου μας σε τακτική βάση.

 

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@cadacademy.gr

Τελευταία ενημέρωση στις 25 Μαΐου 2018

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η παρούσα Πολιτική (“Η Πολιτική”) περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την CadAcademy. (“CadAcademy”, “Η Εταιρεία”) μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μέρος 1: Γενικές αρχές

1.1. Το CadAcademyεπεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε όλες τις δραστηριότητές του με διαφάνεια, νομίμως και σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα.

1.2. Οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς πώλησης προϊόντων λογισμικού ή υποστήριξη πελατών, καθώς και οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα άλλων εργαζομένων ή συνεργατών (φυσικών προσώπων) του CadAcademyως μέρος της εργασιακής τους σχέσης, είναι υποχρεωμένοι να προσχωρήσουν στις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας δεδομένων:

 1. i) Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται νόμιμα και με καλή πίστη.
 2. ii) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους ακριβείς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται επιπρόσθετα με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς.

iii) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων είναι συμβατά, αφορούν και περιορίζονται στους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 1. iv) Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και, εάν είναι απαραίτητο, ενημερώνονται.
 2. v) Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται όταν διαπιστώνεται ότι είναι ανακριβή ή δεν περιορίζονται για τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία.
 3. vi) Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό του αντίστοιχου φυσικού προσώπου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

1.3. Οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε αρχική και περιοδική εκπαίδευση προστασίας προσωπικών δεδομένων και εξοικειώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων.

 

Μέρος 2: Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

Προσωπικά δεδομένα“: κάθε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένας ηλεκτρονικός αναγνωριστικός κωδικός ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου ·

Ως “Εφαρμοστέα νομοθεσία” νοείται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ειδικότερα η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Ελλάδος , η οποία εφαρμόζεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ως “Προσδιορισμός Προφίλ” νοείται κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών σχετικά με τις επιδόσεις του φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, προσωπικές προτιμήσεις, συμφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

Ως “Υποκείμενο Δεδομένων” νοείται ένα άτομο (φυσικό πρόσωπο) που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή μία ή περισσότερες φυσικές, φυσιολογικές, πολιτιστικά ή κοινωνικά αναγνωριστικά στοιχεία αυτού του ατόμου

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679” ή “GDPR”, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Οδηγία 95/46 / ΕΚ (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

 

Μέρος 3: Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα που επεξεργάζονται από το CadAcademy:

 1. i) Δικαίωμα πρόσβασης.
 2. ii) Δικαίωμα διόρθωσης.

iii) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

 1. iv) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να λησμονηθεί») ·
 2. v) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 3. vi) Δικαίωμα αντικρούσεως κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

vii) Το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης.

Δικαίωμα πρόσβασης

2.1. Όταν ζητηθεί το CadAcademy, πρέπει να υποβάλει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. i) πληροφορίες σχετικά με το εάν το CadAcademyεπεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων που υπέβαλε την αίτηση ή όχι,
 2. ii) αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του προσώπου που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το CadAcademyκαι

iii) εξηγήσεις σχετικά με τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα

2.2. Η επεξήγηση στο σημείο 2.1.

(iii) ανωτέρω θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το CadAcademy:

 1. i) τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
 2. ii) αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ·

iii) οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους παρέχονται ή ενδέχεται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ·

 1. iv) όταν είναι δυνατόν, η προβλεπόμενη περίοδος διατήρησης για την οποία διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα και όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου ·
 2. v) την ύπαρξη των δικαιωμάτων να απαιτείται διόρθωση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ·
 3. vi) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ·

vii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται μέσω του ατόμου, παρέχονται πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την πηγή των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων ·

viii) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από το ποιά επεξεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη λογική, καθώς και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ·

 1. ix) όταν μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τις ισχύουσες διασφαλίσεις στα προσωπικά του δεδομένα σχετικά με τη μεταφορά

2.3. Η εξήγηση για τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα περιέχει πληροφορίες που παρέχει το CadAcademyστο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, υποβάλλοντας μια ειδοποίηση περί απορρήτου.

3.1. Βάσει αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων Το CadAcademyμπορεί να παρέχει ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, τα οποία η Εταιρεία επεξεργάζεται για το αντίστοιχο υποκείμενο των δεδομένων.

3.2. Κατά την παροχή αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, το CadAcademyδεν αποκαλύπτει στο θέμα τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 1. i) προσωπικά δεδομένα τρίτων, εκτός εάν τα εν λόγω μέρη έχουν δώσει τη ρητή συναίνεσή τους γι ‘αυτό.
 2. ii) δεδομένα που μπορούν να θεωρηθούν ως εμπορικό μυστικό, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές πληροφορίες,

iii) άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία

3.3. Η χορήγηση του δικαιώματος πρόσβασης στα υποκείμενα των δεδομένων δεν πρέπει να παρεμποδίζει αρνητικά τα δικαιώματα τρίτων ή να οδηγεί σε παραβίαση της υποχρεωτικής υποχρέωσης του CadAcademy.

4.1. Όταν οι αιτήσεις πρόσβασης είναι προδήλως αβάσιμες ή υπερβολικές, ιδίως λόγω της επαναληψιμότητάς τους, το CadAcademyμπορεί να χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα παροχής των πληροφοριών ή να αρνηθεί να απαντήσει στην αίτηση πρόσβασης.

4.2. Το CadAcademyκαθορίζει κατά περίπτωση αν η αίτηση πρόσβασης είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική.

4.3. Όταν αρνείται την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, το CadAcademyεκδίδει επίσημη εξήγηση για την άρνησή του και ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (CPDP).

Δικαίωμα διόρθωσης

5.1. Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να ζητήσουν να διορθωθούν τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία από το CadAcademy, εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.2. Μετά από ικανοποιητική αίτηση για διόρθωση προσωπικών δεδομένων, το CadAcademyθα ειδοποιήσει τους άλλους αποδέκτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα (όπως κυβερνητικοί φορείς, πάροχοι υπηρεσιών) ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να ξεχαστεί»)

6.1. Κατόπιν αιτήματος, το λογισμικό CadAcademyθα διαγράψει όλες τις προσωπικές πληροφορίες του υποκειμένου των δεδομένων που υπέβαλε την αίτηση σε περίπτωση που ισχύουν οι ακόλουθοι λόγοι:

 1. i) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ·
 2. ii) το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και όπου δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για τη μεταποίηση ·

iii) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντικρούει τη μεταποίηση και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη μεταποίηση.

 1. iv) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τα νεογέννητα του άμεσου μάρκετινγκ ·
 2. v) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία ·
 3. vi) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται το Λογισμικό του Χάους ·

vii) τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

6.2. Το CadAcademyδεν είναι υποχρεωμένο να διαγράψει και μπορεί να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 1. i) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ·
 2. ii) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση του CadAcademy.

iii) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ) καθώς και με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του GDPR ·

 1. iv) ή σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων της επεξεργασίας αυτής · ή
 2. v) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

7.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 1. i) η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στο CadAcademyνα επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων ·
 2. ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντί αυτού, τον περιορισμό της χρήσης τους ·

iii) Το CadAcademyδεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

 1. iv) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στη μεταχείριση που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον του CadAcademyεν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων ·

7.2. Το CadAcademyμπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των οποίων η επεξεργασία περιορίζεται μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. i) σκοπούς αποθήκευσης
 2. ii) εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα παρέχει ρητή συγκατάθεση ·

iii) είτε τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων,

 1. iv) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου · ή
 2. v) ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους

7.3. Όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας και υπάρχει ένας από τους λόγους σύμφωνα με το άρθρο.

7.4. ανωτέρω, το CadAcademyενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

 

8.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία έχει παράσχει στο CadAcademy, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο ελεγκτή χωρίς εμπόδιο από τον ελεγκτή στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα.

8.2. Κατόπιν αιτήματος, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο διαχειριστή που ορίζεται από το υποκείμενο των δεδομένων, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

8.3. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα φορητότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ·
 2. ii) η επεξεργασία βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση. 

iii) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

8.4. Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

 

Δικαίωμα αντικρούσεως

9.1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί κατά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από το CadAcademyεάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 1. i) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ·
 2. ii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η CadAcademy,

iii) η επεξεργασία περιλαμβάνει τη μορφοποίηση

9.2. Το CadAcademyδεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα όταν το δικαίωμα ένστασης ασκείται από ένα υποκείμενο των δεδομένων εκτός εάν η Εταιρεία επιδεικνύει επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την ίδρυση, υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα κατά της μεταποίησης για σκοπούς άμεσης εμπορίας

10.1. Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σχετικά με την εν λόγω εμπορική προώθηση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

10.2. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στη διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων

11.1. Όταν το CadAcademyχρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ και η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει νομικές συνέπειες ή επηρεάζει σημαντικά τα φυσικά πρόσωπα, με παρόμοιο τρόπο, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της απόφασης με ανθρώπινη παρέμβαση και να εκφράσουν άποψη.

11.2. Το CadAcademyπαρέχει πληροφορίες σε φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λογική, καθώς και το νόημα και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας όταν υποβάλλεται αίτηση για τέτοιες πληροφορίες.

Μέρος 4:Διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

12.1. Όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική, υποβάλλοντας αίτηση για άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

12.2. Οι αιτήσεις άσκησης των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα γίνονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. i) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@cadacademy.gr
 2. ii) Στο γραφείο του CadAcademy

iii) Με ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγαμέμνονος Μεταξά 16., Αθήνα ,  Ελλάδα , 11524.

12.3. Η αίτηση για άσκηση δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Ταυτοποίηση του προσώπου – ονοματεπώνυμο και προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (κατά περίπτωση)
 2. Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 3. Αίτηση – περιγραφή της αίτησης

12.3. Το CadAcademyπαρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με αίτηση για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.

12.4. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον είναι αναγκαίο, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτήσεων. Το CadAcademyενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης, μαζί με τους λόγους της καθυστέρησης.

12.5. Το CadAcademyδεν υποχρεούται να απαντήσει σε μια αίτηση εάν δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το υποκείμενο των δεδομένων.

12.6. Το CadAcademyμπορεί να ζητήσει την παροχή των πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων όταν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος.

12.7. Όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υποβάλλει την αίτηση με ηλεκτρονικό έντυπο, οι πληροφορίες παρέχονται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το ζητήσει διαφορετικά.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με την παρακάτω ειδοποίηση περί απορρήτου, το CadAcademy(“CadAcademy”, “Εμείς”, “Η Εταιρεία”) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά την εγγραφή του λογαριασμού CadAcademyID, τη χρήση δωρεάν δοκιμαστικών εκδόσεων των προϊόντων λογισμικού, καθώς και την αγορά προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από το CadAcademy.

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου είναι μια προσθήκη στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και των χρηστών που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων μας.

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι πίνακες και τα παραδείγματα που παρατίθενται παρακάτω είναι ενδεικτικά, μη εξαντλητικά και δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά για οποιονδήποτε πελάτη ή χρήστη που παρέχει προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία.

Ποια προσωπικά δεδομένα για εσάς κάνει η διαδικασία του CadAcademy;

Προσωπικά δεδομένα“: κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αυτών, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδική προστασία δυνάμει της ισχύουσας τοπικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται για πελάτες και χρήστες λογισμικού CadAcademy, έχουν ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ποιους σκοπούς πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς, μεταξύ των οποίων:

 Διαχείριση και συντήρηση του λογαριασμού σας ID CadAcademy.

 πώληση και υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών που αποφασίζετε να αγοράσετε ή να χρησιμοποιήσετε μέσω του λογαριασμού σας ID CadAcademy.

 Χρήση συγκεντρωτικών δεδομένων (μη περιλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων) σχετικά με τη χρήση των προϊόντων του CadAcademyμε σκοπό τη βελτίωση όλων των προϊόντων μας.

 αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από το CadAcademyυπό την επιφύλαξη όλων των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων.

 επεξεργασία της προσωπικής ημερομηνίας για συμμόρφωση με κανονιστικές και άλλες νομικές απαιτήσεις.

 απαντήσεις σε αξιώσεις και αιτήματα που στέλνουν οι πελάτες / χρήστες μας.

 επεξεργασία παραγγελιών ή αγορών από εσάς (πελάτες / χρήστες).

 την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα μας, συμβατική ή προσυμβατική σχέση μαζί σας.

 την πρόβλεψη και την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς.

 δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες σας

Με ποιον μπορεί να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το CadAcademyσέβεται το απόρρητό σας και διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή. Με την επιφύλαξη των νόμιμων απαιτήσεων, το CadAcademyμπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα πρόσωπα:

 Παροχείς υπηρεσιών: Όταν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με συστήματα διαχείρισης πελατών, τεχνική συντήρηση και παροχή εσωτερικών συστημάτων πληροφορικής (χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Microsoft, Google, ClickDimensions, Mailchimp, Hotjar και GoToWebinar,Hubpost) και επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητές μας, αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών. Λάβετε υπόψη ότι η γνωστοποίηση αυτή θα αρχίσει μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό και μόνο με βάση γραπτή συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι ο αποδέκτης παρέχει επαρκή επίπεδα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 Οι συνεργάτες μας στο δίκτυο διανομής μας: Το CadAcademyχρησιμοποιεί ένα δίκτυο διανομέων που διανέμουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διανομέα που βρίσκεται σε κατάλληλη περιοχή μαζί σας για να παρέχει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

 Μια εξωτερική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με πληρωμές μέσω καρτών: Το CadAcademy χρησιμοποιεί μια εξωτερική εταιρεία που διαχειρίζεται πληρωμές με κάρτες όταν αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Η εξωτερική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με κάρτα είναι “Adyen Payment Servies” (Adyen), περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.adyen.com/.

 Κρατικές και δημοτικές αρχές: Κατά τη διάρκεια της τήρησης των νομικών υποχρεώσεών του, το CadAcademyμπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων / εργολάβων του σε κρατικές ή δημοτικές αρχές

Τα προσωπικά σας δεδομένα μοιράζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

Το CadAcademy χρησιμοποιεί υπηρεσίες Microsoft, Google, ClickDimensions, Mailchimp, Hotjar και GoToWebinar για την κατασκευή και τη λειτουργία της τεχνικής υποδομής. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε διακομιστές που ανήκουν στη Microsoft, το Google, το ClickDimensions, το Mailchimp, το Hotjar ή το GoToWebinar που βρίσκονται φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται μόνο σε αυτούς τους διακομιστές για αποθήκευση ως μέρος των συμβάσεων μεταξύ του CadAcademyκαι της Microsoft, της Google, ClickDimensions, Mailchimp, Hotjar ή GoToWebinar, τα οποία περιέχουν ρήτρες που εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας. Επίσης κατά τη στιγμή της εισαγωγής αυτής της πολιτικής κοινοποίησης, όπως η Microsoft, η Google, η ClickDimensions, η Mailchimp, η Hotjar και η GoToWebinarare που πιστοποιούνται με το “Privacy Shield Framework” (“Shield of Personal Data”) που είναι ένας μηχανισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016D1250).

 

Για ποια χρονική περίοδο αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το CadAcademy αποθηκεύει τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της διατήρησης της ταυτότητας CadAcademy και της διαχείρισης συμβατικών σχέσεων μαζί σας ως εξής:

 Τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς από το λογαριασμό σας ID CadAcademy  αποθηκεύονται για ολόκληρη την περίοδο συντήρησης του λογαριασμού σας και μέχρι ένα έτος από τη λήξη της καταχώρισης για την επίλυση πιθανών διαφορών που έχουν προκύψει ή γίνουν γνωστές μετά τη λήξη της εγγραφής.

 Τα δεδομένα σας που συλλέγονται σε σχέση με συγκεκριμένο συμβόλαιο για την αγορά άδειας χρήσης / προϊόντος ή υπηρεσίας διατηρούνται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών που καθορίζονται στη συγκεκριμένη σύμβαση και μέχρι πέντε χρόνια μετά, για την επίλυση πιθανών διαφορών που έχουν προκύψει ή μετά τη λήξη των όρων της σύμβασης.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Με την επιφύλαξη του Ελληνικού Δικαίου, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το CadAcademy :

 1. να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το CadAcademyκαι να λάβετε αντίγραφό του.
 2. Σε περίπτωση ατελειών ή ανακρίβειας στα δεδομένα που επεξεργάζεται CadAcademy, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διορθωθούν.
 3. Ζητήστε να διαγραφούν τα δεδομένα σας όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εάν επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα. έχετε αποσύρει τη συναίνεσή σας όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση. τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία και άλλα.
 4. στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, μπορείτε να απαιτήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 5. στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για τη φορητότητα δεδομένων και να ζητήσετε να παρέχονται τα δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή.
 7. Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συναίνεση.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του CadAcademy στην ιστοσελίδα μας στο www.cadacademy.gr/privacy. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όταν ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγαμέμνονος Μεταξά 16 , Αθήνα , 11524 Τηλ. +30 212 10 10 625, e-mail: dpo@cadacademy.gr

Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο κ. Σωκράτης Λεγκίκας.

Ενημέρωση της ειδοποίησης απορρήτου

Η παρούσα ειδοποίηση μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών του CadAcademy. Η Εταιρεία δεσμεύεται να σας ειδοποιήσει για όλες τις ουσιαστικές αλλαγές αυτής της ειδοποίησης.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Scroll to Top

Let's have a chat

Learn how we helped 100 top brands gain success.