Απεικόνιση – Νέο Rhino 6 για Windows

από | Rhino 3D | 1 Σχόλιο

Ο νέος τρόπος απεικόνισης του Rhino είναι πιο γρήγορος, πιο σταθερός και χρησιμοποιεί λειτουργίες που βρίσκονται στο σύγχρονο υλικό γραφικών, όπως τα shaders που έχουν υπολογιστεί με GPU και βελτιστοποιήσεις στη μνήμη. Τα αποτελέσματα? Για τις περισσότερες κάρτες γραφικών, λιγότερες δυσλειτουργίες προβολής , για συγκεκριμένες GPU πιο σταθερές, όμορφες και επαναλαμβανόμενα καρέ.

Ταχύτητα

Ο σύγχρονος τρόπος απεικόνισης του Rhino κλιμακώνεται σε διαφορετικά επίπεδα OpenGL® με βάσει των δυνατοτήτων της κάρτας γραφικών σας.

Όσο το δυνατόν περισσότερο, το GPU Tessellation μετακινεί μεγάλο μέρος των Surface, των Polysurface και των Extrusion αντικειμένων πάνω στην κάρτα γραφικών, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ταχύτητας σε όσες κάρτες γραφικών την υποστηρίζουν.

Εμφάνιση 

Ο νέος τρόπος εμφάνισης παρέχει σταθερά και όμορφα γραφικά σε ένα ευρύτερο φάσμα καρτών γραφικών.

 

Βελτιωμένες λειτουργίες προβολής

Οι νέες και βελτιωμένες λειτουργίες προβολής παράγουν εντυπωσιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης σε διαδραστικά καρέ.

Curves and Points – Καμπύλες και Σημεία

Οι καμπύλες είναι ομαλότερες και γρηγορότερες. Τα σημεία εμφανίζονται με όμορφες λεπτομέρειες.

Realtime Rendering –  Απόδοση σε πραγματικό χρόνο

Το Rhino τώρα έχει μια λειτουργία προβολής και προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνου το Realtime Ray-Traced viewport mode …

… καθώς και προεπισκοπήσεις σε πραγματικό χρόνο με SSAO, Decals, Φωτισμό με βάση την εικόνα και απεικόνιση με βάση την οθόνη :

Scroll to Top